BIURO:

Dijo Investment
Zabrodzie 28, 52 351 Wrocław
Tel.: +48 71 360 47 12
Fax: +48 71 361 47 54