OFFICE:

Dijo Investment
Zabrodzie 28, 52 351 Wrocław


Tel. +48 71 360 47 12
Fax +48 71 361 47 54